Υπηρεσίες Live Streaming

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη οπτικοακουστικής κάλυψης εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.

Μικροφωνική κάλυψη

Εγκατάσταση, έλεγχος καλής λειτουργίας και συντονισμός κάλυψης χώρου με μικρόφωνα για του ομιλητές και κοινό (ασύρματα ή ενσύρματα)

Enable efficient interfaces

Are you ready to buy a home theater audio system here are several

Best Business Planning

Are you ready to buy a home theater audio system here are several

Ηχητική κάλυψη

Εγκατάσταση, έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση για την κάλυψη του χώρου της εκδήλωσης ή της συνεδρίασης με ηχεία.

Matrix holistic deliverables

Are you ready to buy a home theater audio system here are several

Great Business Solution

Are you ready to buy a home theater audio system here are several

Βιντεοσκόπηση

Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης από πολλαπλες κάμερες (σταθερές / κινητές / φορητές).

Repurpose viral metrics

Are you ready to buy a home theater audio system here are several

Expart Consultance

Are you ready to buy a home theater audio system here are several